Przejdź do treści
4
Przejdź do stopki

Lekcje biblioteczne

Treść

Lekcje biblioteczne

         Istotną częścią działalności bibliotek jest edukacja czytelnicza prowadzona w formie lekcji bibliotecznych. To jedna z podstawowych form dostarczania informacji o funkcjonowaniu, zbiorach i ofercie biblioteki. Celem tego typu działań jest także zapoznanie młodego czytelnika z książką i jej rolą w życiu,              a także wskazanie na ogromne możliwości czerpania wiedzy z tradycyjnych źródeł.

Biblioteka Gminna w Podegrodziu wystąpiła z następującą propozycją lekcji bibliotecznych skierowanych do uczniów szkół podstawowych:

Klasy I-III

1. „Mądrzy ludzie już przez wieki korzystają z biblioteki”

2. „W krainie baśni”

Klasy  IV-VI

1. „Budowa książki”

2. „Rozwijanie przez pomaganie”

Klasy VII –VIII

1. „ Jak to z książką było – historia książki”

2. „Czytać, nie czytać… – książka i jej rola w życiu współczesnego człowieka”

11956