Przejdź do treści
4
Przejdź do stopki

Polityka prywatności

Treść

Szanowni Czytelnicy,

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujemy, iż:

 1. Administratorem danych osobowych jest Biblioteka Gminna w Podegrodziu, 33-386 Podegrodzie 525.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych Biblioteki Gminnej w Podegrodziu pod adresem – iod@biblioteka.podegrodzie.net
 3. Zbierane dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań określonych przepisami prawa w celu umożliwienia korzystania z zasobów bibliotecznych - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016).
 4. Przetwarzanie danych osobowych w Bibliotece odbywa się wyłącznie do celów związanych
  z działalnością biblioteki, tj. w celu:
 • rejestracji czytelnika, umożliwiającej pełne korzystnie z usług Biblioteki (wypożyczanie, zamówienia księgozbioru drogą elektroniczną itp.);
 • udostępniania materiałów bibliotecznych;
 • statystyki;
 • promocji czytelnictwa i biblioteki;
 • windykacji.
 1. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celu wskazanym w pkt. 3 dane osobowe mogą być udostępniane firmie świadczącej usługę IT na rzecz biblioteki na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 2. Dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.
 3. Masz prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych, wykreślenia z rejestru czytelników w dowolnym momencie (po uregulowaniu zobowiązań wobec biblioteki - zwrocie wypożyczonych materiałów oraz ewentualnych opłat).
 4. Usunięcie danych dokonywane jest na pisemny wniosek czytelnika.
 5. Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego GIODO. www.giodo.gov.pl.
17686