Przejdź do treści
4
Przejdź do stopki

HISTORIA BIBLIOTEKI

Treść

Biblioteka Gminna w Podegrodziu powstała na podstawie dekretu z dnia 17.IV 1946 roku „O bibliotekach i opiece nad zbiorami bibliotecznymi” został utworzony w 1946 roku punkt biblioteczny w Stadłach, jako pierwszy na terenie powiatu nowosądeckiego, prowadzony przez kierownika Szkoły Podstawowej Kazimierza Pisarskiego. W Podegrodziu punkt biblioteczny założono 1 marca 1948r przy Szkole Podstawowej w Podegrodziu, z którego powstała w roku 1949 Gminna Biblioteka Pierwszym kierownikiem punktu, a później Gminnej Biblioteki była Zofia Majewska nauczycielka Szkoły Podstawowej w Podegrodziu. Lokal na Gminną Bibliotekę wynajęto u Tomasza Łatki, mieszkańca wsi Podegrodzie.

Księgozbiór biblioteki liczył 50 książek . Ogólna liczba czytelników wynosiła 40 osób, w tym młodzieży 24 a dorosłych 16 osób. Pod koniec 1948 roku zakupiono z funduszu gminnego 30 książek oraz pierwszą szafę na książki. Z przydziału Powiatowej Biblioteki otrzymano 500 książek . Księgozbiór biblioteki stale się powiększał, z dotacji Ministerstwa Oświaty, oraz z przydziału Powiatowej Biblioteki. Stan Księgozbioru na dzień 31 grudnia 1949 roku wynosił 976 książek.

Od 1 IV 1951 r kierownikiem Gminnej Biblioteki w Podegrodziu została Zofia Chrząstowska, która pełniła tę funkcję do 15 stycznia 1981r. Z dniem 15 stycznia 1981r kierownictwo biblioteki objęła mgr Maria Szewczyk.

W 1955 roku zmieniono nazwę biblioteki na Gromadzka Biblioteka Publiczna w Podegrodziu. W ramach biblioteki powstało 13 punktów bibliotecznych we wsiach: Brzezna, Brzezna-Litacz, Rogi ,Stadła, Naszacowice, Mokra Wieś, Olszana, Olszanka, Juraszowa, Chochorowice, Gostwica, Długołęka, Podrzecze.

Rok 1974 był rokiem znaczącym dla biblioteki, ulega zmianie nazwa biblioteki na Biblioteka Publiczna Gminy Podegrodzie , przeniesiono bibliotekę do Domu Kultury, gdzie otrzymała lokal składający się z trzech sal. Rok 1974 przynosi bibliotece statut.

Obecnie biblioteka nosi nazwę Biblioteka Gminna w Podegrodziu zajmuje trzy pomieszczenia na I piętrze w budynku Domu Kultury. Wystrój wnętrz nawiązuje do kultury podegrodzkiej i wyraża się w haftach, rysunkach, rzeźbie, tkaninie.

Zbiory biblioteczne Biblioteki Gminnej w Podegrodziu obejmują literaturę piękną polską i obcą , literaturę dzieci i młodzieży , popularno –naukową , regionalia .

Biblioteka Gminna w Podegrodziu posiada czytelnię a filie biblioteczne kąciki czytelnicze, gdzie czytelnicy i osoby odwiedzające bibliotekę mogą korzystać z czasopism i zbiorów udostępnianych na miejscu.

Od roku 2004 Biblioteka w Podegrodziu posiada kącik internetowy złożony z trzech stanowisk komputerowych z bezpłatnym dostępem do Internetu.

Od 2004 roku biblioteka prowadzi działania związane z komputeryzacją, wprowadzanie książek ( program MAK) i tworzenie katalogów elektronicznych.

Baza Biblioteki Gminnej jest dostępna w Internecie w katalogu elektronicznym FITKAR

Działalność Biblioteki Gminnej W Podegrodziu nadąża za „duchem czasu”. Pozytywne zmiany następują przede wszystkim w zakresie czytelnictwa , gdyż wykazy statystyki roczne mówią o wzrastającej liczbie czytelników korzystających z różnych form działalności biblioteki, gdzie mają dostęp do informacji, dobrej książki dla siebie, swoich dzieci i niepełnosprawnej sąsiadki. W Bibliotece Gminnej w Podegrodziu można się zakupić bieżącą prasę i czasopisma.

W 2006 roku Biblioteka Gminna w Podegrodziu przystąpiła do utworzonej przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego oraz Wojewódzką Biblioteką Publiczną sieci punktów informacyjnych tworzonych w bibliotekach publicznych województwa małopolskiego pod nazwą Małopolskie Euro Info.

Sieć ma na celu udostępnienie mieszkańcom aktualnej i obiektywnej informacji na temat Unii Europejskiej. Biblioteka w Podegrodziu jest miejscem, gdzie każdy może uzyskać szybką informację poprzez źródła dostępne w Internecie oraz przez fachowe publikacje i broszury informacyjne udostępniane w czytelni biblioteki.
 

17686