Przejdź do treści
4
Przejdź do stopki

„Sieć na kulturę w podregionie nowosądeckim” w Bibliotece Gminnej w Podegrodziu

DATA I GODZINA
Czwartek, 18 listopada 2021
godz. 0:00

Treść

Biblioteka Gminna w Podegrodziu bierze udział w Projekcie „Sieć na kulturę w podregionie nowosądeckim”. Projekt ten jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, działanie 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej”.

Głównym celem projektów Sieć na kulturę jest:                                                                   - podniesienie kompetencji i kwalifikacji cyfrowych pracowników gminnych samorządowych instytucji kultury (GSIK) poprzez organizację szkoleń  oraz dostęp do materiałów edukacyjnych ,                                                                              

  - rozwijanie kompetencji cyfrowych dzieci i młodzieży w wieku 10-18 lat poprzez prowadzenie atrakcyjnych i perspektywicznych zajęć,                                                  

- wyposażenie placówek GSIK w sprzęt niezbędny do organizacji zajęć i warsztatów.

          Biblioteka Gminna w Podegrodziu realizuje projekt w ramach ścieżki szkoleniowej „Bezpieczne zachowania w sieci”.

10685