Przejdź do treści
4
Przejdź do stopki

Wernisaż i wystawa ikon

DATA I GODZINA
Czwartek, 18 listopada 2021
godz. 0:00

Treść

Ikona-obraz sakralny powstały w kręgu kultury bizantyjskiej, wyobrażający postacie świętych, sceny z ich życia, sceny biblijne, liturgiczno- symboliczne charakterystyczne dla chrześcijańskich Kościołów wschodnich, w tym prawosławnego i grekokatolickiego.

W dniach od 05.06.2021-20.06.2021 odbyła się wystawa prac uczestniczek warsztatów ikonopisarskich Pani Wandy Michalik i Pani Kingi Chebdy, którą można było podziwiać w Kościele Parafialnym w Żeleźnikowej Wielkiej. Dnia 14 czerwca w  trakcie trwania wystawy miało miejsce podsumowanie całorocznych warsztatów ikonopisarskich, które odbywają się w Bibliotece Gminnej w Podegrodziu pod fachowym okiem Pani Barbary Ruchały.

Podczas spotkania ks. Proboszcz Parafii Wiesław Skrabacz w piękny i ciekawy sposób zapoznał uczestników warsztatów z historią Kościoła

16332