Przejdź do treści
4
Przejdź do stopki

„Sieć na kulturę” w Bibliotece Gminnej w Podegrodziu-2021 rok

DATA I GODZINA
Czwartek, 18 listopada 2021
godz. 0:00

Treść

„Sieć na kulturę” w Bibliotece Gminnej w Podegrodziu-2021 rok

 

                 Fundacja Wspierania Zrównoważonego Rozwoju przekazała Bibliotece Gminnej w Podegrodziu sprzęt komputerowy w postaci 3 laptopów HP oraz                3 tabletów Lenovo. Sprzęt ten został zakupiony w ramach projektu „Sieć na kulturę w podregionie nowosądeckim ” nr POPC.03.02.00 - 00 - 0456/19, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, działanie 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej”.

Projekt miał na celu  podniesienie kompetencji i kwalifikacji cyfrowych pracowników gminnych samorządowych instytucji kultury,  wyposażenie placówek w sprzęt niezbędny do organizacji zajęć i warsztatów mających rozwijać umiejętności cyfrowe dzieci i młodzieży.

10685